illustratie van het spelplus logo met de bekende gele plusjes die het motto van spelplus verbeelden: spelplezier met speciale spellen voor senioren

Wat is Pool Activity Level (PAL) en hoe helpt deze methode activiteiten te kiezen bij dementie?

Wat is het Pool Activity Level (PAL) systeem?

Dementie is een progressieve aandoening en verloopt in verschillende fases. Zie ook dit artikel over de stadia. Het bepalen van het juiste activiteitenniveau is essentieel voor het bieden van goede zorg aan mensen met cognitieve beperkingen, zoals dementie. Het Pool Activity Level (PAL) is een instrument dat zorgverleners helpt om het activiteitenniveau van een persoon te beoordelen en vervolgens passende activiteiten aan te bieden. Pool Activity Level (PAL) systeem biedt zorgverleners en mantelzorgers op deze wijze een gestructureerde methode om de activiteitenbehoefte en het cognitieve niveau van mensen met dementie te beoordelen. Het is het Verenigd Koninkrijk ontworpen door Jackie Pool. De methode is al in 2008 wetenschappelijk gevalideerd. [bron 1 2 3]

Het goed afstemmen van activiteiten op de vaardigheden van mensen met een cognitieve beperking is om meerdere redenen essentieel.:

 1. Individuele afstemming van activiteiten: Het PAL systeem helpt zorgverleners te identificeren welk niveau van activiteit het meest geschikt is voor een individu, gebaseerd op hun huidige cognitieve en fysieke capaciteiten. Dit betekent dat activiteiten niet te complex of te simplistisch zijn, maar juist aansluiten bij de vaardigheden van de persoon.
 2. Behoud van vaardigheden en zelfstandigheid: Door activiteiten aan te bieden die passen bij hun vermogen, kunnen personen met dementie langer hun vaardigheden en een gevoel van zelfstandigheid behouden. Dit is cruciaal voor hun zelfrespect en algemeen welzijn.
 3. Vermindering van frustratie en angst: Activiteiten die goed afgestemd zijn op het vermogen van de persoon met dementie, verminderen de kans op frustratie en angst, die vaak voorkomen wanneer men geconfronteerd wordt met taken die te uitdagend zijn door hun cognitieve beperkingen.
 4. Stimulatie van cognitieve functies: Passende activiteiten kunnen helpen om de cognitieve functies te stimuleren, wat de progressie van dementie kan vertragen. Het betrekken bij betekenisvolle activiteiten biedt bovendien gelegenheid voor sociale interactie, wat ook bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.
 5. Aanpassingsvermogen: Het PAL systeem biedt de flexibiliteit om activiteiten aan te passen naarmate de ziekte vordert. Dit zorgt ervoor dat de zorg steeds afgestemd blijft op de behoeften van de persoon.

Een oudere persoon geconcentreerd bezig met het assembleren van een modelvliegtuig, omgeven door gedetailleerde instructies en kleine onderdelen op een georganiseerde werktafel. De modelvliegtuig, instructies, en gereedschappen zijn geaccentueerd in geel, wat focus en betrokkenheid bij de taak symboliseert.Of zoals het Jackie Pool het verwoordde: "Mensen met cognitieve beperkingen beschikken over potentiële vaardigheden die gerealiseerd kunnen worden in een stimulerende omgeving, en bezigheidstherapie en ergotherapie zijn de sleutel tot het ontsluiten van dit potentieel."

Door gebruik te maken van het PAL-systeem kunnen zorgverleners en mantelzorgers dus op een meer doordachte en persoonsgerichte manier zorg dragen voor mensen met dementie. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven voor de betrokkenen en een efficiënter zorgproces. Het belang van dergelijke systemen in de zorg voor dementiepatiënten kan niet genoeg benadrukt worden, gezien de complexiteit en progressiviteit van de aandoening.

 

Waaruit bestaat een Pool Activity Level beoordeling?

Een Pool Activity Level (PAL) beoordeling bestaat uit het evalueren en classificeren van de cognitieve en functionele capaciteiten van een persoon met dementie in een van de vier gedefinieerde niveaus van activiteiten. Dit helpt bij het afstemmen van de zorg en de activiteiten op de persoonlijke behoeften en vaardigheden van de individu.

 1. Beoordeling van het individu: Het PAL-systeem begint met een uitgebreide beoordeling van het individu om hun huidige niveau van functioneren en capaciteiten te bepalen. Dit omvat het observeren van hoe zij omgaan met dagelijkse activiteiten en uitdagingen.
 2. Vier niveaus van activiteit: Het systeem categoriseert activiteiten in vier niveaus, die overeenkomen met de capaciteiten van de persoon:
  • Planned - planmatig: Dit niveau is voor personen die nog steeds complexe activiteiten kunnen plannen en uitvoeren met een zekere mate van onafhankelijkheid.
  • Exploratory - verkennend: Op dit niveau kunnen personen eenvoudigere taken uitvoeren met enige begeleiding en stimulatie. Ze zijn in staat om te leren en te profiteren van gestructureerde activiteiten.
  • Sensory - zintuiglijk: Dit niveau is bedoeld voor individuen wiens interactie voornamelijk zintuiglijk is. De activiteiten zijn gericht op het bieden van comfort en zintuiglijke stimulatie.
  • Reflex - reflexmatig: Voor personen in de meest gevorderde stadia van cognitieve achteruitgang, waarbij de activiteiten voornamelijk gericht zijn op reflexieve reacties.
 3. Personalisatie van activiteiten: Gebaseerd op de beoordeling worden activiteiten aangepast aan het niveau dat het beste past bij de persoon. Dit zorgt ervoor dat de activiteiten zinvol en haalbaar zijn, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.
 4. Monitoring en aanpassing: Het systeem voorziet in een voortdurende evaluatie waarbij de reacties van de persoon op activiteiten worden gevolgd. Aanpassingen worden gemaakt op basis van hun voortgang en veranderingen in hun capaciteiten.

Wat is de Pool Activity Level vragenlijst?

Een oudere persoon in een tuin, blij en nieuwsgierig bezig met het planten van zaden in potten. Tuiniergereedschap en een gieter zijn geaccentueerd in geel, wat hun actieve betrokkenheid en ontdekking bij de taak symboliseert

De Pool Activity Level (PAL) questionnaire is een instrument dat gebruikt wordt om het cognitieve functioneren en de activiteitenniveau van een persoon vast te stellen. Het is een gestandaardiseerde beoordeling die bedoeld is om passende, persoonlijk betekenisvolle activiteiten te selecteren voor een individu.

Een voorbeeld vraag:
Kies een van onderstaande antwoorden in relatie tot praktische activiteiten (knutselen, huishoudelijke taken, tuinieren)?

 1. Kan een activiteit plannen en uitvoeren, het doel in gedachten houden en werken volgens een bekende volgorde;
  kan hulp nodig hebben bij het oplossen van problemen. -> Dit antwoord past bij niveau P.
 2. Meer geïnteresseerd in het maken of doen dan in het eindresultaat, heeft aanmoediging nodig om het doel te onthouden,
  kan afgeleid worden. -> Dit antwoord past bij niveau E.
 3. Activiteiten moeten worden opgedeeld en stap voor stap gepresenteerd; multisensorische stimulatie kan helpen
  de aandacht vast te houden. -> Dit antwoord past bij niveau S.
 4. Niet in staat om activiteiten ‘te doen’, maar reageert op het nauwe contact met anderen en het ervaren van fysieke sensaties. -> Dit antwoord past bij niveau R.

Links naar meer informatie en de vragenlijst:

Een oudere vrouw zit comfortabel in een verzorgingstehuis, gefascineerd kijkend naar een lavalamp met gele inhoud naast haar. Op de achtergrond is een vissekom zichtbaar met kleine gele octopussen erin. Haar expressie is gelukkig en geboeid door wat ze ziet

Wat zijn voorbeelden van activiteiten per PAL niveau?

Hieronder vind je voor elk niveau een aantal passende activiteiten. Elk van deze activiteiten is ontworpen om het welzijn te bevorderen, de beste mogelijke kwaliteit van leven te handhaven, en waar mogelijk nog enige vorm van zelfstandigheid te ondersteunen. Het is belangrijk dat de activiteiten worden aangepast aan de individuele reacties en voorkeuren van de persoon, om zeker te zijn dat ze passend en plezierig zijn.

 1. Planned Level (Gepland Niveau):
  • Complexe hobby's: Mensen op dit niveau kunnen nog steeds betrokken zijn bij complexe hobby's zoals modelbouw, tuinieren of schilderen.
  • Sociale activiteiten: Deelname aan groepsactiviteiten zoals kaartspellen of biljarten kan nog steeds haalbaar zijn.
  • Gebruik van technologie: Met enige ondersteuning kunnen sommige individuen nog steeds omgaan met technologie zoals computers of smartphones.
 2. Explorative Level (Verkennend Niveau):
  • Gestructureerde kunst- en handwerkactiviteiten: Eenvoudige knutselprojecten zoals het maken van collagekunst of eenvoudig aardewerk.
  • Begeleide fysieke activiteiten: Wandelen in een veilige omgeving of lichte tuinwerkzaamheden onder begeleiding.
  • Cognitieve spellen: Puzzels of spellen die geheugen en basisprobleemoplossende vaardigheden bevorderen.
 3. Sensory Level (Zintuiglijk Niveau):
  • Zintuiglijke stimulatie: Activiteiten zoals het luisteren naar muziek, aromatherapie, of het voelen van verschillende texturen.
  • Passieve betrokkenheid: Kijken naar visueel stimulerende objecten zoals een lavalamp of een visbokaal.
  • Natuurbeleving: Tijd doorbrengen in een tuin, voelen aan planten, of luisteren naar de geluiden van de natuur.
 4. Reflexive Level (Reflexief Niveau):
  • Basis zintuiglijke activiteiten: Gebruik van items zoals zachte ballen of pluche speelgoed die weinig tot geen interactie vereisen, maar een kalmerend effect kunnen hebben.
  • Muziektherapie: Luisteren naar rustige, bekende muziek kan troostend werken en positieve reacties uitlokken.
  • Visuele stimulatie: Het gebruik van rustige en eenvoudige visuele prikkels zoals een rustig draaiende mobiel of zachte, bewegende lichten.
Kies je Eten (spelmethode)
Kies je Eten (spelmethode)
€ 57,00 € 47,11
Realiteits Oriëntatie Training Bord (ROT)
Realiteits Oriëntatie Training Bord (ROT)
€ 275,00 € 227,27
Angèle heeft U nodig!
Angèle heeft U nodig!
€ 74,95 € 61,94
Het Dementie Stellingen Spel
Het Dementie Stellingen Spel
€ 24,50 € 20,25