illustratie van het spelplus logo met de bekende gele plusjes die het motto van spelplus verbeelden: spelplezier met speciale spellen voor senioren

De beste boeken van dr Anneke van der Plaats helpen ons te zorgen voor mensen met dementie

Dementie begrijpen met dr Anneke van der Plaats

Dokter Anneke van der Plaats zette de mens met dementie in het middelpunt en bevroeg hoe we diens omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten zodat deze zo veilig en comfortabel mogelijk is. Met haar achtergrond als verpleeghuisarts en sociaal geriater, heeft Van der Plaats baanbrekende ideeën ontwikkeld over de inrichting van de leefomgeving van mensen met dementie, die zowel hun welzijn als hun gedrag positief kunnen beïnvloeden.

 

Voorkant van het boek 'Het demente brein: omgaan met probleemgedrag' van  Anneke van der Plaats en Gerke de Boer 

Wie was Dr. Anneke van der Plaats?

Dr. Anneke van der Plaats was een toonaangevende Nederlandse geriater en expert op het gebied van dementiezorg. Ze heeft haar leven gewijd aan het begrijpen en verbeteren van het leven van mensen met dementie. Ze was een visionair in haar vakgebied en een pionier op het gebied van omgevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie.

Dr. van der Plaats behaalde haar artsexamen en specialiseerde zich in de ouderengeneeskunde. Ze werkte onder andere in verpleeghuizen en richtte zich al snel op de zorg voor mensen met dementie. Haar belangrijkste bijdrage aan de zorggemeenschap was de ontwikkeling van de Brein Omgeving Methodiek (BOM), die wereldwijd erkenning heeft gekregen.

Met een diepgaand begrip van de werking van het brein bij dementiepatiënten, heeft Dr. van der Plaats de Brein Omgeving Methodiek ontworpen om de omgeving aan te passen aan de specifieke behoeften van mensen met dementie. Haar werk heeft niet alleen gezorgd voor een beter begrip van dementie, maar heeft ook concrete instrumenten en benaderingen opgeleverd waarmee zorgverleners de levenskwaliteit van mensen met dementie significant kunnen verbeteren.

Dr. Anneke van der Plaats was niet alleen een wetenschapper, maar ook een bevlogen spreker en auteur. Ze deelde haar kennis en inzichten met zorgprofessionals over de hele wereld. Haar werk heeft de manier waarop we dementiezorg benaderen ingrijpend veranderd en heeft geleid tot meer empathische en effectieve zorg voor mensen met dementie, waardoor ze met waardigheid kunnen leven, zelfs in het gezicht van deze uitdagende aandoening.

De Brein Omgeving Methodiek: omgevingszorg voor een veilige leefwereld voor mensen met dementie

De Brein Omgeving Methodiek van Dr. Anneke van der Plaats biedt niet alleen hoop, maar ook praktische oplossingen voor de complexe uitdagingen waarmee mensen met dementie en hun verzorgers worden geconfronteerd. Door de omgeving aan te passen aan de behoeften van de persoon met dementie, ontstaat er een veilige en ondersteunende wereld waarin zij hun waardigheid behouden en een betere levenskwaliteit ervaren.

Deze methodiek benadrukt het belang van begrip, geduld en empathie bij het zorgen voor mensen met dementie. Het biedt concrete manieren om angst en verwarring te verminderen, en om positieve emoties en verbondenheid te bevorderen. Voor zorgverleners en mantelzorgers biedt de Brein Omgeving Methodiek waardevolle inzichten en tools om de zorgervaring te verbeteren, en tegelijkertijd de last van de zorgtaken te verlichten.

Door te erkennen dat de omgeving een sleutelrol speelt in het welzijn van mensen met dementie, openen we de deur naar een meer menselijke, liefdevolle en effectieve benadering van dementiezorg. Met de kennis en richtlijnen van de Brein Omgeving Methodiek kunnen we allemaal bijdragen aan een wereld waarin mensen met dementie worden omringd door begrip, comfort en zorgzaamheid, en waarin ze de kans krijgen om voluit te leven, ondanks de uitdagingen die deze aandoening met zich meebrengt.

Om meer te begrijpen hoe u uw naaste met dementie het beste kan helpen lees ook de pagina's over Belevingsgerichte zorg en de Brein Omgeving Methodiek (BOM) van dr Anneke van der Plaats.

De dag door met dementie - dr Anneke van der Plaats en Dick Kits

"De Dag Door met Dementie" is een waardevol boek geschreven door Dr. Anneke van der Plaats en Dick Kits, gericht op mensen die zorgen voor dierbaren met dementie. Het boek biedt inzicht in het dagelijks leven van mensen met dementie en geeft praktische adviezen voor het omgaan met de uitdagingen die deze ziekte met zich meebrengt. Het helpt lezers begrijpen hoe dementie het gedrag en de emoties van hun geliefden beïnvloedt en biedt concrete tips om communicatie te verbeteren en een veilige en ondersteunende omgeving te creëren. Dit boek dient als een gids vol mededogen en begrip, waardoor verzorgers beter kunnen omgaan met de dagelijkse ups en downs van het leven met dementie. Het biedt waardevolle hulpmiddelen om de kwaliteit van leven voor zowel de persoon met dementie als de verzorger te verbeteren.

"De Dag Door met Dementie" maakt helder wat er gebeurt in het hoofd en in het leven van iemand met dementie. Onder andere dat denken, kiezen en zelfstandig handelen niet meer gaan. Vervolgens volgt uitleg hoe je hiermee om kunt gaan. Praktische tips illustreren hoe je een prettiger en meer ontspannen omgang met mensen met dementie kunt hebben.

Het demente brein - Anneke van der Plaats en Gerke de Boer

Waarom herkennen mensen met dementie hun eigen foto niet meer en hoe komt het dat ze voortdurend op zoek gaan naar hun moeder? Wat is de reden toch van dat soms vreselijke gillen en die enorme loopdrang bij mensen met dementie, met alle valgevaren van dien?

Wat gebeurt er in hun hersenen en hoe reageert het beschadigde brein op stilte, onverwachte prikkels en gehaaste verzorgenden? Waar moeten we rekening mee houden bij de bejegening, de bouw en de inrichting van het huidige en toekomstige verpleeghuis (al dan niet kleinschalig)?

In dit praktische boek boek wordt bovenstaande problematiek op nuchtere wijze beschreven. “Het demente brein” bevat de nodige praktijkvoorbeelden, casuïstiek en humor. Langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een simpel uitgangspunt: zonder aandacht voor de fysieke omgeving kan men bejegenen tot men een ons weegt en wordt een goed leven voor menig bewoner van het verpleeghuis een utopie. Verplichte kost voor verzorgenden, artsen, facilitair medewerkers en behandelaars. Ook verhelderend voor mensen die een naaste met dementie begeleiden. Het boek bevat veel foto's en illustraties.

Om meer te begrijpen hoe u uw naaste met dementie het beste kan helpen lees ook de pagina's over Belevingsgerichte zorg en de Brein Omgeving Methodiek (BOM) van dr Anneke van der Plaats en ontdek andere boeken over dementie en mantelzorg.

Dementie, hoe ga je ermee om?
Dementie, hoe ga je ermee om?
€ 25,99 € 23,84
Tijd maken voor mensen met dementie
Tijd maken voor mensen met dementie
€ 21,99 € 20,17
Wat je echt moet weten over dementie
Wat je echt moet weten over dementie
€ 21,99 € 20,17
De Heldere Eenvoud van Dementie
De Heldere Eenvoud van Dementie
€ 20,99 € 19,26

Meer innovatieve producten over dementie en mantelzorg

  • Het Spel van de verbeelding nodigt uit tot een nieuwe vorm van communicatie, gericht op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. Het spel is toepasbaar in de context van dementie maar ook ver daarbuiten. Aan de hand van kaarten met heldere beelden leren mensen met dementie en hun omgeving om hun verbeelding te gebruiken en samen nieuwe verhalen te vertellen. Een spel voor mensen met dementie in een verbeeldingsvolle spelvorm.

  • Angèle heeft U nodig! stimuleert tot het uitwisselen van gedachten rond alle uitdagingen die we tegenkomen bij het omgaan met personen met dementie. Aan de hand van ontmoetingskaarten, situatiekaarten, belevings- en kenniskaarten laat het bordspel u de frustraties en de weerstand beleven zoals personen met dementie dit kunnen beleven. Het daagt de spelers uit om deze emoties en reacties te leren kennen als normale menselijke reacties.

  • Het Dementie Stellingen Spel is ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals en studenten die werken met mensen met dementie. Zoals: verzorgenden, activiteitenbegeleiders, (wijk)verpleegkundigen, casemanagers dementie, praktijkondersteuners, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars.

  • Dementie Goed Uitgelegd is een kaartenset met antwoorden op veel gestelde vragen. De kaartenset is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun naasten. Het kan zijn dat iemand in je familie dementie heeft. Je zult merken dat dit een makkelijke manier is om met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt veel van elkaar leren!
  • De Dag Klok is een hartverwarmend voorbeeld van hoe technologie kan helpen om de uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan. Met een vriendelijke interface en een aanpasbare lijst van dagelijkse taken, biedt het een steuntje in de rug voor het uitvoeren van dagelijkse routines.
Het Spel van de Verbeelding
Het Spel van de Verbeelding
€ 27,95 € 23,10
Angèle heeft U nodig!
Angèle heeft U nodig!
€ 74,95 € 61,94
Het Dementie Stellingen Spel
Het Dementie Stellingen Spel
€ 24,50 € 20,25
Dementie Goed Uitgelegd
Dementie Goed Uitgelegd
€ 24,50 € 20,25