illustratie van het spelplus logo met de bekende gele plusjes die het motto van spelplus verbeelden: spelplezier met speciale spellen voor senioren

Dementie begrijpen: het belang van omgevingszorg, dr Anneke van der Plaats

Dementie begrijpen met dokter Anneke van der Plaats

Alzheimer is een aandoening die niet alleen het geheugen aantast maar ook de manier waarop mensen de wereld om hen heen ervaren. Voor ouderen met dementie en hun verzorgers kan dit een uitdagende en soms ontmoedigende realiteit zijn. Te midden van deze uitdagingen rijst een cruciale vraag: hoe kunnen we de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren? Een belangrijk antwoord hierop ligt in de omgeving waarin zij zich bevinden. Deze omgeving, in al haar facetten, speelt een essentiële rol in het gedrag en het welzijn van mensen met dementie. Begrip van deze complexe relatie is de sleutel tot het verbeteren van hun dagelijks leven.

Waarom is de Omgeving Belangrijk voor Mensen met Dementie?

Het brein van iemand met dementie ondergaat voortdurende veranderingen, en naarmate deze veranderingen plaatsvinden, wordt het gedrag steeds meer afhankelijk van de omgeving. Positieve omgevingsfactoren kunnen leiden tot gunstig gedrag, terwijl negatieve omgevingsinvloeden kunnen leiden tot verwarring en angst. Voor mensen met dementie is een gestructureerde en voorspelbare omgeving van onschatbare waarde. Hierdoor kunnen ze zich veilig en zeker voelen, wat hun welzijn aanzienlijk verbetert. Vaak gaat het echter mis: onbegrip over de behoeften van mensen met dementie leidt tot omgevingen die verwarrend zijn, met te veel prikkels en te weinig structuur. Dit kan leiden tot angst, agitatie en een algemene verslechtering van hun toestand. In de komende secties zullen we ontdekken hoe de Brein Omgeving Methodiek van Anneke van der Plaats een licht werpt op deze problemen en concrete oplossingen biedt om de omgeving gunstig te maken voor mensen met dementie.

Voorbeelden van negatieve omgevingsinvloeden:
 • Onpersoonlijke omgeving: gebrek aan persoonlijke spullen of decoraties kan een gevoel van identiteitsverlies, gemis en isolatie veroorzaken
 • Onbekende omgeving: nieuwe plaatsen of frequente veranderingen in de omgeving kunnen desoriëntatie veroorzaken
 • Te veel lawaai vanuit verschillende kanten bronnen: luidruchtige gesprekken of luide televisies, kunnen verwarrend en stressvol zijn voor mensen met dementie
 • Te veel of te fel licht: te veel fel kunstlicht of flikkerende lampen kunnen verwarrend zijn en angst veroorzaken
 • Onbegrijpelijke Indeling: ingewikkelde of verwarrende indelingen in ruimtes kunnen leiden tot desoriëntatie en frustratie
 • Onvoorspelbare omgeving: mensen/verzorgers die (onverwachts) binnen komen en de eigen ruimte onveilig doen overkomen
Positieve omgevingsinvloeden:
 • Rustige en gestructureerde omgeving
 • Vertrouwde voorwerpen en foto's
 • Natuurlijke Verlichting
 • Aangepaste geuren
 • Zachte en comfortabele meubels

Wat is de Brein Omgeving Methodiek?

De Brein Omgeving Methodiek, ontwikkeld door de geriater Dr. Anneke van der Plaats, is een revolutionaire benadering in de zorg voor mensen met dementie. Deze methodiek focust zich op het creëren van een omgeving die volledig is aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie. Het uitgangspunt is simpel maar diepgaand: hoe meer het brein is aangetast, hoe meer het gedrag afhankelijk wordt van de omgeving. Als de omgeving gunstig is, zal het gedrag ook gunstig zijn, en vice versa.
De Brein Omgeving Methodiek richt zich op drie essentiële aspecten van de omgeving:

1. Fysieke Omgeving:

In deze context gaat het niet alleen om de fysieke structuur van de ruimte, maar ook om de sensorische ervaringen binnen die ruimte. Aanpassingen zoals duidelijke bewegwijzering, het verminderen van onnodige prikkels zoals fel licht of luide geluiden, en het bieden van comfortabele en veilige meubels behoren tot de fysieke omgevingsaanpassingen. Deze elementen dragen bij aan een gevoel van veiligheid en stabiliteit voor mensen met dementie.

2. Dagelijkse schema

De manier waarop dagelijkse activiteiten worden georganiseerd, speelt een cruciale rol in het welzijn van mensen met dementie. Dit omvat onder andere het structureren van maaltijden, het aanbieden van passende activiteiten, en het creëren van een voorspelbare dagindeling. Door deze processen te stroomlijnen en af te stemmen op de individuele behoeften, kunnen mensen met dementie meer controle behouden over hun omgeving, wat hun zelfvertrouwen en gemoedsrust bevordert.

3. Tijdsbesteding

Een zinvolle invulling van de dag is van groot belang. Activiteiten die passen bij de interesses en mogelijkheden van de persoon met dementie kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals het vouwen van wasgoed, het luisteren naar muziek, of het deelnemen aan speciaal ontworpen cognitieve oefeningen. Door deze activiteiten aan te bieden op het juiste moment, wordt niet alleen de dag van de persoon met dementie verrijkt, maar worden ook gedragsproblemen verminderd doordat verveling en frustratie worden tegengegaan.

De Brein Omgeving Methodiek biedt niet alleen hoop, maar ook concrete strategieën om de omgeving van mensen met dementie te optimaliseren. Door zich te richten op deze drie essentiële aspecten van de omgeving, stelt deze methodiek zorgverleners en mantelzorgers in staat om een omgeving te creëren waarin mensen met dementie zich geborgen en begrepen voelen, wat op zijn beurt hun levenskwaliteit aanzienlijk verbetert.

Hoe Kun je als Mantelzorger de Brein Omgeving Methodiek Toepassen?

Als mantelzorger speel je een essentiële rol in het leven van de persoon met dementie. Hier zijn enkele praktische manieren waarop je de Brein Omgeving Methodiek kunt toepassen:

a. Observeren en aanpassen

Observeer het gedrag van de persoon met dementie en identificeer situaties die angst of verwarring veroorzaken. Pas de omgeving aan om deze situaties te minimaliseren. Dit kan variëren van het creëren van een rustige ruimte tot het verminderen van achtergrondgeluiden.

b. Structuur en voorspelbaarheid

Zorg voor een vaste dagindeling. Eet-, slaap- en activiteitentijden moeten zo consistent mogelijk zijn. Probeer onnodige veranderingen te vermijden, omdat voorspelbaarheid een gevoel van veiligheid biedt.

c. Betekenisvolle activiteiten:

Bied activiteiten aan die de persoon met dementie vroeger leuk vond. Dit kan variëren van simpele hobby's tot interactieve spellen. Zorg ervoor dat de activiteiten niet te complex zijn en aangepast zijn aan hun huidige vaardigheden.

d. Creëer een zintuiglijke ervaring:

Zintuiglijke stimulatie kan krachtig zijn. Gebruik aromatherapie met kalmerende geuren, speel rustgevende muziek en zorg voor zachte texturen in kleding en meubels.

e. Zorg voor je eigen welzijn

Het zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn. Zorg goed voor je eigen fysieke en emotionele welzijn. Neem regelmatig pauzes en zoek ondersteuning indien nodig, zodat je de zorg met geduld en liefde kunt blijven bieden.

Wie was Dr. Anneke van der Plaats

Dr. Anneke van der Plaats was een toonaangevende Nederlandse geriater en expert op het gebied van dementiezorg. Ze heeft haar leven gewijd aan het begrijpen en verbeteren van het leven van mensen met dementie. Ze was een visionair in haar vakgebied en een pionier op het gebied van omgevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie.

Dr. van der Plaats behaalde haar artsexamen en specialiseerde zich in de ouderengeneeskunde. Ze werkte onder andere in verpleeghuizen en richtte zich al snel op de zorg voor mensen met dementie. Haar belangrijkste bijdrage aan de zorggemeenschap was de ontwikkeling van de Brein Omgeving Methodiek (BOM), die wereldwijd erkenning heeft gekregen.

Met een diepgaand begrip van de werking van het brein bij dementiepatiënten, heeft Dr. van der Plaats de Brein Omgeving Methodiek ontworpen om de omgeving aan te passen aan de specifieke behoeften van mensen met dementie. Haar werk heeft niet alleen gezorgd voor een beter begrip van dementie, maar heeft ook concrete instrumenten en benaderingen opgeleverd waarmee zorgverleners de levenskwaliteit van mensen met dementie significant kunnen verbeteren.

Dr. Anneke van der Plaats was niet alleen een wetenschapper, maar ook een bevlogen spreker en auteur. Ze deelde haar kennis en inzichten met zorgprofessionals over de hele wereld. Haar werk heeft de manier waarop we dementiezorg benaderen ingrijpend veranderd en heeft geleid tot meer empathische en effectieve zorg voor mensen met dementie, waardoor ze met waardigheid kunnen leven, zelfs in het gezicht van deze uitdagende aandoening.

Omgevingszog als methode voor mantelzorgers

De Brein Omgeving Methodiek van Dr. Anneke van der Plaats biedt niet alleen hoop, maar ook praktische oplossingen voor de complexe uitdagingen waarmee mensen met dementie en hun verzorgers worden geconfronteerd. Door de omgeving aan te passen aan de behoeften van de persoon met dementie, ontstaat er een veilige en ondersteunende wereld waarin zij hun waardigheid behouden en een betere levenskwaliteit ervaren.

Deze methodiek benadrukt het belang van begrip, geduld en empathie bij het zorgen voor mensen met dementie. Het biedt concrete manieren om angst en verwarring te verminderen, en om positieve emoties en verbondenheid te bevorderen. Voor zorgverleners en mantelzorgers biedt de Brein Omgeving Methodiek waardevolle inzichten en tools om de zorgervaring te verbeteren, en tegelijkertijd de last van de zorgtaken te verlichten.

Door te erkennen dat de omgeving een sleutelrol speelt in het welzijn van mensen met dementie, openen we de deur naar een meer menselijke, liefdevolle en effectieve benadering van dementiezorg. Met de kennis en richtlijnen van de Brein Omgeving Methodiek kunnen we allemaal bijdragen aan een wereld waarin mensen met dementie worden omringd door begrip, comfort en zorgzaamheid, en waarin ze de kans krijgen om voluit te leven, ondanks de uitdagingen die deze aandoening met zich meebrengt.

Het Spel van de Verbeelding
Het Spel van de Verbeelding
€ 27,95 € 23,10
Angèle heeft U nodig!
Angèle heeft U nodig!
€ 74,95 € 61,94
Het Dementie Stellingen Spel
Het Dementie Stellingen Spel
€ 24,50 € 20,25
Achter de voordeur spel
Achter de voordeur spel
€ 84,95 € 70,21