Beeld

De beste boeken om dementie en Alzheimer te begrijpen en er mee om te gaan

Dementie begrijpen

Voor degenen die een dierbare met dementie verzorgen, is het dagelijkse leven vaak een zoektocht naar manieren om te communiceren, te troosten en een band te behouden met iemand die langzaam de grip op de realiteit en op zichzelf verliest. In de grijze schemering van dementie, waar herinneringen vervagen en de wereld steeds complexer lijkt te worden, schuilt een diepe behoefte aan begrip en compassie. Dementie is een wereld die verwarrend is, maar ook vaak ontroerend is en bijna altijd delicaat. Er zijn een aantal boeken die ons helpen deze wereld te verkennen, boeken die als gidsen kunnen fungeren en licht werpen op de donkere hoekjes van deze ziekte. Deze boeken stellen ons in staat om beter te begrijpen wat dementie is en wat er omgaat in mensen die aan deze progressieve ziekte leiden. Ze helpen ons om te gaan met de uitdagingen die dementie met zich meebrengt. Van diepgaande verhalen tot praktische tips. 

De dag door met dementie - dr Anneke van der Plaats en Dick Kits

"De Dag Door met Dementie" is een waardevol boek geschreven door Dr. Anneke van der Plaats en Dick Kits, gericht op mensen die zorgen voor dierbaren met dementie. Het boek biedt inzicht in het dagelijks leven van mensen met dementie en geeft praktische adviezen voor het omgaan met de uitdagingen die deze ziekte met zich meebrengt. Het helpt lezers begrijpen hoe dementie het gedrag en de emoties van hun geliefden beïnvloedt en biedt concrete tips om communicatie te verbeteren en een veilige en ondersteunende omgeving te creëren. Dit boek dient als een gids vol mededogen en begrip, waardoor verzorgers beter kunnen omgaan met de dagelijkse ups en downs van het leven met dementie. Het biedt waardevolle hulpmiddelen om de kwaliteit van leven voor zowel de persoon met dementie als de verzorger te verbeteren.

"De Dag Door met Dementie" maakt helder wat er gebeurt in het hoofd en in het leven van iemand met dementie. Onder andere dat denken, kiezen en zelfstandig handelen niet meer gaan. Vervolgens volgt uitleg hoe je hiermee om kunt gaan. Praktische tips illustreren hoe je een prettiger en meer ontspannen omgang met mensen met dementie kunt hebben.

De dag door met dementie
De dag door met dementie
€ 23,50 € 21,56
Niet op voorraad
Het demente brein
Het demente brein
€ 27,99 € 25,68
Teun Toebes - VerpleegThuis
Teun Toebes - VerpleegThuis
€ 21,99 € 20,17

Verpleegthuis: wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie - Teun Toebes

Op 21-jarige leeftijd maakte Teun Toebes de gedurfde keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Niet alleen om te ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar vooral om te laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. Op ontwapenende en ontroerende wijze beschrijft hij de pijnlijke systemen die in de zorg en samenleving heersen en hoe wij deze kunnen veranderen.
VerpleegThuis is niet alleen een boek over de toekomst van dementie, maar vooral een boek over de toekomst van ons allemaal. Waarom? Omdat de kans dat dit boek ook over jouw toekomst gaat één op vijf is.

Toebes pleit voor meer menselijkheid in de zorg, benadrukkend dat zorgen draait om het hart, niet alleen om medische training. Hij moedigt aan tot betrokkenheid van bewoners in dagelijkse activiteiten, en benadrukt het belang van het blijven zien van de mens in de zorg.

Het demente brein - Anneke van der Plaats en Gerke de Boer

Waarom herkennen mensen met dementie hun eigen foto niet meer en hoe komt het dat ze voortdurend op zoek gaan naar hun moeder? Wat is de reden toch van dat soms vreselijke gillen en die enorme loopdrang bij mensen met dementie, met alle valgevaren van dien?

Wat gebeurt er in hun hersenen en hoe reageert het beschadigde brein op stilte, onverwachte prikkels en gehaaste verzorgenden? Waar moeten we rekening mee houden bij de bejegening, de bouw en de inrichting van het huidige en toekomstige verpleeghuis (al dan niet kleinschalig)?

In dit praktische boek boek wordt bovenstaande problematiek op nuchtere wijze beschreven. “Het demente brein” bevat de nodige praktijkvoorbeelden, casuïstiek en humor. Langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een simpel uitgangspunt: zonder aandacht voor de fysieke omgeving kan men bejegenen tot men een ons weegt en wordt een goed leven voor menig bewoner van het verpleeghuis een utopie. Verplichte kost voor verzorgenden, artsen, facilitair medewerkers en behandelaars. Ook verhelderend voor mensen die een naaste met dementie begeleiden. Het boek bevat veel foto's en illustraties.

 

Voorkant van het boek 'Het demente brein: omgaan met probleemgedrag' van  Anneke van der Plaats en Gerke de Boer 

Wie was Dr. Anneke van der Plaats

Dr. Anneke van der Plaats was een toonaangevende Nederlandse geriater en expert op het gebied van dementiezorg. Ze heeft haar leven gewijd aan het begrijpen en verbeteren van het leven van mensen met dementie. Ze was een visionair in haar vakgebied en een pionier op het gebied van omgevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie.

Dr. van der Plaats behaalde haar artsexamen en specialiseerde zich in de ouderengeneeskunde. Ze werkte onder andere in verpleeghuizen en richtte zich al snel op de zorg voor mensen met dementie. Haar belangrijkste bijdrage aan de zorggemeenschap was de ontwikkeling van de Brein Omgeving Methodiek (BOM), die wereldwijd erkenning heeft gekregen.

Met een diepgaand begrip van de werking van het brein bij dementiepatiënten, heeft Dr. van der Plaats de Brein Omgeving Methodiek ontworpen om de omgeving aan te passen aan de specifieke behoeften van mensen met dementie. Haar werk heeft niet alleen gezorgd voor een beter begrip van dementie, maar heeft ook concrete instrumenten en benaderingen opgeleverd waarmee zorgverleners de levenskwaliteit van mensen met dementie significant kunnen verbeteren.

Dr. Anneke van der Plaats was niet alleen een wetenschapper, maar ook een bevlogen spreker en auteur. Ze deelde haar kennis en inzichten met zorgprofessionals over de hele wereld. Haar werk heeft de manier waarop we dementiezorg benaderen ingrijpend veranderd en heeft geleid tot meer empathische en effectieve zorg voor mensen met dementie, waardoor ze met waardigheid kunnen leven, zelfs in het gezicht van deze uitdagende aandoening.

Omgevingszog als methode voor mantelzorgers

De Brein Omgeving Methodiek van Dr. Anneke van der Plaats biedt niet alleen hoop, maar ook praktische oplossingen voor de complexe uitdagingen waarmee mensen met dementie en hun verzorgers worden geconfronteerd. Door de omgeving aan te passen aan de behoeften van de persoon met dementie, ontstaat er een veilige en ondersteunende wereld waarin zij hun waardigheid behouden en een betere levenskwaliteit ervaren.

Deze methodiek benadrukt het belang van begrip, geduld en empathie bij het zorgen voor mensen met dementie. Het biedt concrete manieren om angst en verwarring te verminderen, en om positieve emoties en verbondenheid te bevorderen. Voor zorgverleners en mantelzorgers biedt de Brein Omgeving Methodiek waardevolle inzichten en tools om de zorgervaring te verbeteren, en tegelijkertijd de last van de zorgtaken te verlichten.

Door te erkennen dat de omgeving een sleutelrol speelt in het welzijn van mensen met dementie, openen we de deur naar een meer menselijke, liefdevolle en effectieve benadering van dementiezorg. Met de kennis en richtlijnen van de Brein Omgeving Methodiek kunnen we allemaal bijdragen aan een wereld waarin mensen met dementie worden omringd door begrip, comfort en zorgzaamheid, en waarin ze de kans krijgen om voluit te leven, ondanks de uitdagingen die deze aandoening met zich meebrengt.

 

Meer innovatieve producten over dementie en mantelzorg

  • Het Spel van de verbeelding nodigt uit tot een nieuwe vorm van communicatie, gericht op emotie, het zintuiglijke en het onbewuste. Het spel is toepasbaar in de context van dementie maar ook ver daarbuiten. Aan de hand van kaarten met heldere beelden leren mensen met dementie en hun omgeving om hun verbeelding te gebruiken en samen nieuwe verhalen te vertellen. Een spel voor mensen met dementie in een verbeeldingsvolle spelvorm.

  • Angèle heeft U nodig! stimuleert tot het uitwisselen van gedachten rond alle uitdagingen die we tegenkomen bij het omgaan met personen met dementie. Aan de hand van ontmoetingskaarten, situatiekaarten, belevings- en kenniskaarten laat het bordspel u de frustraties en de weerstand beleven zoals personen met dementie dit kunnen beleven. Het daagt de spelers uit om deze emoties en reacties te leren kennen als normale menselijke reacties.

  • Het Dementie Stellingen Spel is ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals en studenten die werken met mensen met dementie. Zoals: verzorgenden, activiteitenbegeleiders, (wijk)verpleegkundigen, casemanagers dementie, praktijkondersteuners, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars.

  • Het Achter de voordeur-spel biedt handvatten en informatie over huiselijk geweld en oudermishandeling en daagt de spelers uit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden om huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken.
Het Spel van de Verbeelding
Het Spel van de Verbeelding
€ 27,95 € 23,10
Angèle heeft U nodig!
Angèle heeft U nodig!
€ 74,95 € 61,94
Het Dementie Stellingen Spel
Het Dementie Stellingen Spel
€ 24,50 € 20,25
Achter de voordeur spel
Achter de voordeur spel
€ 84,95 € 70,21